sobota, 9 czerwca 2018

Polityka Prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W świetle powyższego informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Firma Rękodzieło Artystyczne "BARBARAHAFT" Roman Ryznar Nip 6851215152
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  Bączal Dolny 13 38-242 Skołyszyn telefonicznie 515442891 lub e-mail barbarahaft@interia.pl czy wiadomość prywatnej na portalu Facebook.
  1. 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  2. 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Rękodzieło Artystyczne "BARBARAHAFT" Roman Ryznar polegają na oferowaniu klientom produktów i usług zamówionych i wykonanych na zlecenie klienta czy wyrobów gotowych.
4, Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących Rękodzieło Artystyczne "BARBARAHAFT" Roman Ryznar   z Panem /Panią umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w przypadku wyrażania stosownej zgody, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
4, Administratorem Pani/Pana danych jest FACEBOOK a administratorem pośrednim jest Rękodzieło Artystyczne "BARBARAHAFT" Roman Ryznar z siedzibą w Bączalu Dolnym 13 38-242 Skołyszyn
  1. 5. Barbarahaft Barbara Ryznar nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy. Firma Rękodzieło Artystyczne "BARBARAHAFT" Roman Ryznar . Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane jedynie firmom spedycyjnym w przypadku, gdy wymaga tego usługa, którą Państwo zamówili (tylko takie dane, które są niezbędne do realizacji procesu dostarczenia zamówionego towaru) Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Pana /Panią zgody lub na czas łączącej nas umowy do czasu realizacji zamówienia i jego wysłania.
  2. 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
-Pan /Pani ma prawo do bycia ZAPOMNIANYM Dane mogą pozostać zarchiwizowane celem realizacji ponownych zamówień z Pani /Pana strony po wyrażeniu odpowiedniej z Pana/Pani strony
Mają Państwo prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacje czy skorzystania z powyższych praw można skorzystać ,
poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: : barbarahaft@interia.pl
za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: : Bączal Dolny 13 38-242 Skołyszyn
czy telefonicznie 515442891 
Rękodzieło Artystyczne "BARBARAHAFT" Roman Ryznar

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz